Udforskning af THIRDROOM

Navigering i det 21. århundredes Videnskab

Udforskning af THIRDROOM

Schedule

  • Applications open

  • Applications close

Hvad er udgangspunkt/problemstilling/behov?

Den overordnede problemstilling, som denne challenge forsøger at løse, er hvordan man kan optimere vidensdeling og tværfagligt samarbejde i det 21. århundredes videnskab ved hjælp af THIRDROOM-platformen. Der er behov for at udforske og identificere de unikke aspekter af THIRDROOM, der adskiller den fra traditionelle samarbejdsmodeller, samt hvordan den kan fremme tværfaglig integration i forskningsprojekter.

For Hvem er dette et problem?

Målgruppen for dette problem er forskere, vejledere, studerende og akademiske institutioner, der er engageret i videnskabelig forskning og ønsker at forbedre deres tværfaglige samarbejde og vidensdeling.

Med hvilken teorier kan problemet belyses?

Relevante teorier til at belyse problemet omfatter Thomas Kuhns begreb om videnskabelige paradigmeskift, hvor samarbejde spiller en afgørende rolle i transformationen. Martin Wellers undersøgelse af teknologiens indvirkning på akademisk praksis og Anne Moens "Collaborative Knowledge Creation" kan give indsigt i tværfaglig samarbejdspraksis.

Hvilke forskningsmetoder er relevante?

Metoder som systematisk observation og brugerinterviews kan benyttes til at indsamle data om, hvordan forskere, vejledere og studerende bruger THIRDROOM-platformen. Analyse af forskningsprojekter på platformen kan udføres for at identificere potentialer og udfordringer ved tværfaglig samarbejde.

Hvordan kan en vision for løsningen tænkes?

En mulig løsning kunne være at udvikle og implementere features på THIRDROOM, der fremmer tværfaglig kollaboration, som f.eks. værktøjer til deling af forskningsresultater på tværs af discipliner og muligheden for fælles arbejde på projekter. Inspiration kan hentes fra platformens eksisterende elementer og erfaringer fra lignende initiativer inden for digital vidensdeling og samarbejde.


Applications are closed.

Contact person
Co-mentors

Your AI Matches

please add more info to the description, to get suggestions!
To navigate
Press Enter to select