Privacy policy

1. Introduction

 1. 1.1. Denne information har til formål at oplyse dig om, hvordan Thirdroom ApS, CVR-nr. 42 08 90 95 ("Thirdroom", "os", "vores", "vi") indsamler og behandler oplysninger om dig, når du tilgår Thirdrooms platform via din oprettede profil og efterfølgende anvender platformen.
 2. 1.2. Informationen gælder for personoplysninger, som du afgiver til os ved oprettelsen af en profil, og den information vi løbende indsamler med henblik på at forbedre brugeroplevelsen i forbindelse med din anvendelse af Thirdrooms platform, [Thirdroom.org] ("Platformen").
 3. 1.3. Thirdroom er dataansvarlig for dine personoplysninger, som du har oplyst ved oprettelsen af en bruger på Platformen, og de personoplysninger som vi anvender i relation til optimeringen af Platformen. Thirdroom er således ikke dataansvarlig for personoplysninger, som Thirdroom har modtaget fra eksterne organisationer med henblik på oprettelse af private landingssider på Platformen, eller personoplysninger som du selv deler i forbindelse med opslag, publikationer, projekter m.v., som du skulle dele på Platformen. Thirdroom vil i den forbindelse som udgangspunkt være databehandler. Al henvendelse til Thirdroom kan ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 9.

2. Hvilke personoplysninger indsamler vi til hvilke formål og retsgrundlaget for behandlingen

 1. 2.1. Når du besøger Thirdrooms Platform, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af Platformen, f.eks. om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på Platformen, din IP-adresse, herunder din netværkslokation, og informationer om din computer.
  1. 2.1.1. Formålet er at optimere brugeroplevelsen og Platformens funktioner. Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i relation til at forbedre Platformen samt optimere søgeforslag og visning af relevante projekter, opslag, publikationer m.v. til dig.
  2. 2.1.2. Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.
 2. 2.2. Når du opretter en bruger og/eller anvender Platformen, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver, f.eks. navn, billede, e-mailadresse, uddannelse samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra du anvender Platformen.
  1. 2.2.1. Formålet er at vi kan forbinde dig med andre parter med henblik på vidensdeling, løsning af oprettede projekter eller andre faglige problemstillinger, opbygning af din akademiske portefølje samt gennemgang af andres publikationer uploadet til Platformen. Ved anvendelse af Platformen indsamles oplysninger om den IP- adresse, du benytter med det formål om at optimere brugen af Platformen og forbedre din brugeroplevelse. Når du anvender Platformen vil dine aktiviteter ligeledes blive behandlet og analyseret på baggrund af kunstig intelligens, der har til formål at optimere søgeforslag og visning af relevante projekter til dig.
  2. 2.2.2. Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f.
 3. 2.3. Såfremt Thirdroom ønsker at behandle dine personoplysninger til andre formål end det, personoplysningerne oprindeligt er indsamlet til, vil Thirdroom forud for den videre behandling give dig oplysninger om dette formål.

3. Hvor stammer dine oplysninger fra

 1. 3.1. Vi vil indsamle oplysningerne direkte fra dig.

3.2. Modtagere af personoplysninger

 1. 3.3. Dine personoplysninger kan overlades til vores databehandlere, inklusiv vores mail service samt hosting- og cloud leverandører, der behandler personoplysninger på vores vegne. Vi har indgået en databehandleraftale med alle vores databehandlere.
 2. 3.4. Dine personoplysninger kan endvidere videregives til myndigheder, i det omfang det følger af en retlig forpligtelse, og er nødvendigt for at udføre den opgave, Thirdroom har fået pålagt eller er nødvendigt for, at vi kan forfølge en legitim interesse.

4. Tredjelandsoverførsel

 1. 4.1. Nogle af vores leverandører er etableret uden for EØS, herunder i USA, så deres behandling af dine personoplysninger vil indebære en overførsel af data uden for EØS. Alle anvendte datacentre og server er imidlertid placeret i EU. For at sikre, at dine personoplysninger nyder tilstrækkelig beskyttelse, gør vi brug af EU-Kommissionens godkendte Standardkontraktbestemmelser (”SCCs”).
 2. 4.2. Hvis du ønsker yderligere information om vores databehandlere, der er etableret uden for EØS, og de sikkerhedsforanstaltninger, der er etableret for at muliggøre overførslen af personoplysninger, kan du sende din forespørgsel til os på support@thidroom.ai]

5. Dine rettigheder

 1. 5.1. Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi som dataansvarlig oplyse dig om dine rettigheder.
 2. 5.2. Retten til indsigt
  1. 5.2.1. Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysninger om, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.
 3. 5.3. Retten til berigtigelse
  1. 5.3.1. Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordrer vi dig til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive berigtiget.
 4. 5.4. Retten til sletning
  1. 5.4.1. I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, f.eks. hvis du trækker dit samtykke tilbage, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.
 5. 5.5. Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring
  1. 5.5.1. Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, f.eks. hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.
 6. 5.6. Retten til dataportabilitet
  1. 5.6.1. Du har i visse tilfælde, ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format hvis det teknisk er muligt og du har ret til selv at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.
 7. 5.7. Retten til indsigelse
  1. 5.7.1. Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger med henblik på optimering af platformen, herunder optimering af søgeforslag og visning af relevante projekter for dig.
  2. 5.7.2. Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser jfr. pkt. 2.1 – 2.3.
 8. 5.8. Retten til at klage
  1. 5.8.1. Du har ret til at klage til din lokale tilsynsmyndighed, hvis du er utilfreds med vores måde at behandle dine personoplysninger på. I Danmark kan du klage til Datatilsynet – du kan se mere her: https://www.datatilsynet.dk/borger/klage/saadan-klager-du.

6. Sletning af personoplysninger

 1. 6.1. Oplysninger indsamlet om din brug af Platformen jf. pkt. 2.1. slettes senest, når du ikke har gjort brug af Platformen i 1 år.
 2. 6.2. Oplysninger indsamlet i forbindelse med oprettelse af en bruger og anvendelse af Platformen, jf. pkt. 2.2 vil som udgangspunkt blive slettet efter 3 år, efter udløbet af det kalenderår, hvori du har oprettet din bruger. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, f.eks. hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav.

7. Sikkerhed

 1. 7.1. Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges. Bl.a. bliver din mail krypteret og er ikke tilgængelig på platformen, og alt information der sendes igennem vores AI krypteres også.
 2. 7.2. Kun medarbejdere, der har et relevant og sagligt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

8. Kontaktoplysninger

 1. 8.1. Thirdroom er dataansvarlig for de personoplysninger, som indsamles via Platformen fra brugere der selvstændigt har tilgået platformen og/eller oprettet en bruger uden at dette udspringer en aftale mellem en organisation og Thirdroom.
 2. 8.2. Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne information eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt. 6, kan du kontakte:
  Thirdoom ApS [42089095] [enghavevej 80 4 sal]
  [support@thirdroom.ai] [+45 24900906 ]

9. Ændringer i denne information

 1. 9.1. Såfremt vi foretager ændringer i nærværende information, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg på Platformen.

10. Versioner

 1. 10.1. Dette er version 1 af Thirdooms information om behandling af personoplysninger dateret den 20 oktober 2022.
To navigate
Press Enter to select