Research

Fra evaluering til evalueringskultur

Abstract

KL og BUPL blev ved overenskomstforhandlingerne i 2018 enige om at igangsætte et projekt, der gennem forskellige initiativer sætter fokus på at formidle gode eksempler fra praksis, som kan inspirere dagtilbud og kommuner i arbejdet med at udvikle en stærk evalueringskultur. Projektet bygger på empiri fra 12 fokusgruppeinterviews samt et virtuelt seminar med pædagoger, ledere samt forvaltningschefer og -konsulenter fra fire kommuner. Deltagerne har delt erfaringer fra egen praksis og gode eksempler på arbejdet med at udvikle og vedligeholde en stærk evalueringskultur. Grundelementerne i det arbejde handler blandt andet om, at evaluering skal opleves som meningsfuld, motiverende og forståelig, at der er en høj evalueringsfaglighed i organisationen, samt at ledelsen og organisering skaber rammer for og tid til evaluering. Indsigterne og projektets konklusioner er udarbejdet af BUPL og KL med sparring og inspiration fra No Emil Sjöberg Kampmann, som er Ph.d. og uddannelsesleder ved Københavns Professionshøjskole og Line Skov Hansen, studielektor ved Institut for Kultur og Læring på Aalborg Universitet. Med publikationen vil vi gerne inspirere til arbejdet med at udvikle en stærk evalueringskultur gennem de grundelementer, som pædagoger, ledere og forvaltninger peger på. Publikationen er særligt henvendt til dagtilbud og forvaltninger, men vi ønsker også bredt at formidle viden om og indsigter fra arbejdet med at udvikle og kvalificere det pædagogiske læringsmiljø, så børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse styrkes.

Info

Other-Internet Publication, 2022

UN SDG Classification
DK Main Research Area

    Humanities

To navigate
Press Enter to select