Avatar mediated communication

Avatar mediated communication

Schedule

  • Opening Date

  • Applications open

  • Deadline Date

  • Applications close

Hvad er udgangspunkt/problemstilling/behov?

(problemformulering)

Background

Forbedringen af Avatar/Robot-teknologier tilbyder potentialer til at integrere Avatar i det menneskelige samfund. Andre informations- og kommunikationsteknologiske forbedringer, såsom 5G/6G, understøtter praktisk Avatar-brug som en af løsningerne på samfundsmæssige udfordringer.


Globale udfordringer såsom COVID-19-pandemien fik os til at indse, hvor vigtigt det er at yde menneskelig pleje uden direkte fysisk interaktion.

Danmark nyder som et førende digitaliseret samfund sin position som tidlig innovator ved at udnytte digital infrastruktur.

Danmark som førende aldrende samfund og høj tilpasning af velfærdsteknologier har oparbejdet viden om implementering af avancerede robotteknologier i ældreplejesektorer.


Danmarks største sygdom er ensomhed og mental sundhed, som når 8% af alle danskere. Blandt dem er den største lidende aldersgruppe 16-29 år, 12 %. Det koster det offentlige 110 milliarder kroner.


Eksempel på avatar i samfundet

Social inklusion: Robotcafé og skoledeltagelse, ved Oly Lab, LINK

Tele Health Tele medicin, Senior Care, af prof. Ishiguro, Osaka U. LINK

Underholdning Rejser, shoppe, besøge Avatarin af Avatar i Ltd. LINK


Avatar-relaterede sociale robotteknologier er dukket op i samfundet hurtigt. Vi ved dog ikke meget om den avatar-medicinerede menneskelige interaktion og dens indvirkning på mennesker og samfund.


De potentielle forskningsspørgsmål er;

Hvad er de mest uundværlige funktioner i avatar-medieret menneskelig interaktion?

-Virkningen af taktile input (stemme, lyde, berøring).

-Påvirkning af øjenkontakt.

-Påvirkningen af højden og formen af Avatar.

Hvad er betingelserne for avatarens accept? "Avatar-acceptmodel"


I vil være stærkt koordineret med velfærdsteknologierne såsom sundhedsrobotindustrien, kommunernes velfærdspraksis, interesseorganisationen og Human Computer Interaction.


PROBLEMFORMULERING

  • Hvad er de mest uundværlige funktioner i avatar-medieret menneskelig interaktion for at give positiv indvirkning på mental sundhed?
  • Hvordan vil fysisk indretning (øjenkontakt, taktil, udseende) påvirke avatar-medieret menneskelig kommunikation?
  • Hvad er betingelserne for avatarens accept? "Avatar-acceptmodel"
  • Hvad er den sociale virkning af det integrerede avatarsamfund?

For Hvem er dette et problem?

(brugere/målgruppe/interessenter)

Dem, der har svært ved at gå ud at kommunikere

Fysisk handicappede/handicappede

Seniorerne

Dem, der lider af (terminal) sygdom


Med hvilken teorier kan problemet belyses?

(hvilke teorier og design-løsninger findes om problem/behov?)

Participatory Design, Human Computer Interaction, Post Phenomenology, Mediated Theory, Technology acceptance model 


Hvordan kan en løsning designes?

(metode, inkl. evt. brug af Fablab)

FabLab-orienteret projekt: Lys, lyd, bevægelsessensorer, interaktiv installatør, spekulativt design mv.

Interviews, selv-observation (introspektion/autoetnografi), storyboards, customer journeys, prototyper (digitale/FabLab artefakter), mv.

Studerende har en chance for at experiment med Tele-tilstedeværelsesrobotter.

Hvordan kan en vision for løsningen tænkes?

(resultat/foreløbig konklusion)

Interaktive installationer

interaktive installationer (FabLab)https://avatarin.com/
Apply now

Applications close 6 months from now - Sunday, 1st of September 2024

Contact person
Co-mentors

Your AI Matches

To navigate
Press Enter to select