Digitalisering af ældreomsorgen

Digitalisering af ældreomsorgen

Schedule

  • Opening Date

  • Applications open

  • Deadline Date

  • Applications close

Digitalisering af ældreomsorgen - HUMTEK projektforlag, Efteråret 2023

Ældreomsorgen i Danmark digitaliseres i stigende grad, med henblik på at frigøre ressourcer og skabe bedre kvalitet. Teknologier har imidlertid ofte ultilsigtede konsekvenser og virker på nye og overraskende måder, når de implementeres i praksis. Dette projektforslag lægger op til at undersøge de utilsigtede konsekvenser af allerede eksisterende teknologier i ældreomsorgen, og en udforskning af, hvordan antropologiske designstudier kan bidrage til udvikling af teknologier og arbejdsgange, som kan bidrage til mere kvalitet i omsorgen.


Undersøgelsesspørgsmål

Hvad sker der når nye teknologier og visioner for praksis møder hverdagen i konkrete omsorgspraksisser?  

Hvordan forandres professionel praksis og hvilke nye arbejdsgange og arbejdsopgaver opstår?

Hvordan forandres relationen mellem plejepersonale og borgere og mellem plejepersonale og pårørende?

Hvordan kan inddragelse af borgere og professionelle i antropologiske designstudier, bidrage til udvikling af bedre teknologier og arbejdsgange?

Eller sagt på en anden måde; hvad skal der til for at teknologierne kan bidrage til mere kvalitet i omsorgen?


Cases

Med udgangspunkt i disse spørgsmål, foreslår jeg tre spændende cases der alle har digitalisering af ældreomsorgen som omdrejningspunkt:


·      Kunstig intelligens i ældreomsorgen – hvilke muligheder og potentialer ligger der i at automatisere dele af omsorgsarbejdet? (læs om en aktuel case her:  https://nordjyske.dk/nyheder/thisted/thy-er-med-helt-i-front-kunstig-intelligens-skal-styrke-aeldreplejen/d36cff0e-7ca7-4660-af6a-dedcdaf658ef)


·      Overvågningsteknologier i ældreomsorgen – Hvordan indgår overvågningsteknologier i omsorgen og hvilke nye etiske dilemmaer opstår? (læs om aktuel case her: https://www.berlingske.dk/politik/sovende-demente-paa-plejehjem-maa-overvaages-i-frikommuner )


·      Dataficering af ældreomsorgen – hvordan anvendes digitale standarder for dokumentationsarbejde i ældreplejen og hvordan kan digitale platforme designes, så de bidrager til at understøtte sammenhæng i omsorgen? (læs debatindlæg her: https://www.aeldresagen.dk/presse/pressemateriale/nyheder/lad-os-faa-samtalen-og-sund-fornuft-tilbage og her: https://jyllands-posten.dk/indland/ECE14251345/hvorfor-skal-jeg-skrive-ned-at-den-aeldre-er-kommet-i-bad-helt-efter-planen/


Ved interesse er i velkomne til at kontakte Nete Schwennesen netes@ruc.dk https://forskning.ruc.dk/da/persons/netes


Apply now

Applications close 3 months from now - Saturday, 31st of August 2024

Files

No files uploaded

Open For
  • Students

Offerings
  • Mentorship

  • Co-mentoring

SDGs
Contact person
Co-mentors

Your AI Matches

To navigate
Press Enter to select