Hvordan kunne man designe et SoMe platforme som ikke skaber afhængighed?

Hvordan kunne man designe et SoMe platforme som ikke skaber afhængighed?

Schedule

  • Opening Date

  • Applications open

  • Applications close

  • Deadline Date

Hvad er udgangspunkt/problemstilling/behov?

(problemformulering)

SoMe skaber afhængighed. Men kan der designes en SoMe som ikke skaber afhængighed?


For Hvem er dette et problem?

(brugere/målgruppe/interessenter)Med hvilken teorier kan problemet belyses?

(hvilke teorier og design-løsninger findes om problem/behov?)

Teorier:

  • FoMo
  • Addiction
  • Affordances


Hvordan kan en løsning designes?

(metode, inkl. evt. brug af Fablab)Hvordan kan en vision for løsningen tænkes?

(resultat/foreløbig konklusion)
Applications are closed.

Files

No files uploaded

Open For
  • Students

Offerings
  • Mentorship

  • Co-mentoring

SDGs
Contact person
Co-mentors

Your AI Matches

To navigate
Press Enter to select