CO2 reduktion og energirenovering

CO2 reduktion og energirenovering

Schedule

  • Opening Date

  • Applications open

  • Applications close

  • Deadline Date

Projektide fra Jesper Simonsen

Hvad er udgangspunkt/problemstilling/behov?

Hvordan kan man motivere husejere til at energirenovere deres hus?


Energirenovering af ældre bygninger vil være et af de vigtigste tiltag for at reducere CO2 udledningen med 70% inden 2030. Men det er kompliceret og dyrt og effekten af en investering er ofte uklar. Mit hus er en prototype på en energirenovering fra 1965 til 2015 standard og efter energirenoveringen er der i en årrække opsamlet data om effekten fra temperatur og luftfugtighedsmålere. Disse mange data gør det muligt at lave analyser og visualiseringer af effekten af energirenoveringen – og sammenligne med tilsvarende ikke-renoverede huse.


Jeg stiller disse data til rådighed for projektgrupper på HumTek. I kan bruge dem til at lave analyser der viser fordelene ved at energirenovere. Specielt to typer analyser kan være interessante:


(1) Indeklimaet kan forbedres med ventilation med varmegenindvinding - en fordel som mange ikke er klar over. Du kan fx tørre tøj indendørs uden at åbne vinduerne om vinteren og stadig have tør luft i huset. Der er data til at I kan sammenligne luftfugtigheden indendørs mellem mit hus og et tilsvarende hus uden ventilation: Hvordan virker ventilationen mht. indendørsklima? Se afsnit 2.5 i oplæg om data og hvordan de kan bruges.


(2) Mange huse i dag har problemer med overophedning pga. de varme somre. Kan energirenovering også hjælpe med at holde huset bedre nedkølet om sommeren? Der er data til at sammenlige temperaturen og hvordan den stiger/falder under hedebølger. Der er data fra mit hus og et tilsvarende hus der ikke er energirenoveret. Se afsnit 2.7 i oplæg om data og hvordan de kan bruges.


For Hvem er dette et problem?

Det er et problem at det er svært at motivere husejere til at investere i energirenovering. Investering i energirenovering kan sjældent tjenes ind alene gennem besparelser på energiregningen. Der skal andre fordele til også som man gerne evil betale for. Der er behov visuelle og dokumenterede informationer som demonstrerer hvad man får ud af sin investering (ud over at spare på energiregningen).

Målgruppe:

(a) Alle som bor i huse der bygget før 2015

(b) Virksomheder der udvikler/sælger teknologier til energirenovering Med hvilken teorier kan problemet belyses?

Teori om energi og energirenovering. Terorier om visualisering.


Hvordan kan en løsning designes?

Analyser af data/målinger (se vedlagte forskningsprotokol - specielt dennes punkt 2.5 (Ventilation med varmegenindvinding) og punkt 2.7 (Afkøling). Der er også mulighed for at lære/afprøve statistiske analyser og beregninger.


Hvordan kan en vision for løsningen tænkes?

Løsningen kunne inkludere visualiseringer der demonstrerer virkningen/effekten af energirenovering mht. indeklima og afkølingseffekt under hedebølger.Applications are closed.

Open For
  • Students

Offerings

Offerings not selected

SDGs
Contact person
Co-mentors

Your AI Matches

To navigate
Press Enter to select