Når blinde laver mad

Når blinde laver mad

Schedule

  • Applications open

  • Applications close

Hvad er problemstillingen?

Blinde har svært ved at købe ind og lave mad selv. De mangler redskaber, som kan hjælpe dem med at finde varer i butikken og i hjemmet eller med at følge en madopskrift. Jeg foreslår et projekt, som arbejder med at finde løsninger, som kan hjælpe blinde med at lave mad selv.

For hvem er dette et problem?

  • For den blinde selv
  • For pårørende og venner
  • Organisationer der hjælper blinde
  • Supermarkeder

Med hvilken teorier kan problemet belyses?

Mine teoretiske inspirationer er Aktør-netværksteori, posthumanisme, nymaterialisme, poststrukturalisme og socialpsykologiske teorier. 

Hvilke forskningsmetoder er relevante?

Jeg arbejder fortrinsvis med kvalitative metoder og vejleder også fortrinsvis i disse. Ud over interview, kan det også være deltager/observation, selvobservation, autoetnografi, dagbogsmetode, dokumentstudier, psykogeografi, erindringsværksted, fremtidsværksted m.m. Applications are closed.

Contact person
Co-mentors

Your AI Matches

To navigate
Press Enter to select