Projekt med Slowburn brewing co-op & taproom: (2 projektforslag)

Projekt med Slowburn brewing co-op & taproom: (2 projektforslag)

Schedule

  • Applications open

  • Deadline Date

  • Applications close

Disse to projektforslag er stillet af Jesper. Jeg kan dog ikke være vejleder på dem - men andre af holdets vejledere kan sagtens vejlede jer.

Se også de vedlagte slides om disse tp projektforslag


Hvad er udgangspunkt/problemstilling/behov? (problemformulering)

Projekt 1:

Forslag 1: Wayfinding - interaktive installationer (FabLab)

  • Hvordan finder man frem til Slowburn og arrangementer fra Porten.dk? (dem der ikke har været der før)
  • Hvad kan man opleve mens man nærmer sig Slowburn/Porten? (dem der kender stedet)
  • FabLab-orienteret projekt: Lys, lyd, bevægelsessensorer, interaktive installationer, geocatching, performance design, etc.


Forslag 2: Community building - digital app til opbygning fællesskab

  • Design en app til loyale kunder der ønsker at blive involveret i Slowburn co-op. Fællesskab, co-op medlemsskab (subscription based disruption)
  • Deltagelse, afstemninger, fordele og tilbud


For Hvem er dette et problem? (brugere/målgruppe/interessenter)

Brugere, "supportere" og kunder af Slowburn


Med hvilken teorier kan problemet belyses? (hvilke teorier og design-løsninger findes om problem/behov?)

Participatory Design, Interaction Design, Performance Design


Hvordan kan en løsning designes? (metode, inkl. evt. brug af Fablab)

Interviews, selv-observation (introspektion/autoetnografi), storyboards, customer journeys, prototyper (digitale/FabLab artefakter), mv.


Hvordan kan en vision for løsningen tænkes? (resultat/foreløbig konklusion)

Forslag 1: interaktive installationer (FabLab)

Forslag 2: digital app til opbygning fællesskab
Applications are closed.

Open For
  • Students

Special requirements

Projketforslag til HumTek 1. semester - Design og Konstruktion

Offerings
  • Joint venture

SDGs
Contact person
Co-mentors

Your AI Matches

To navigate
Press Enter to select