Hvordan kan biodiversitet fremmes gennem designstrategier?

Hvordan kan biodiversitet fremmes gennem designstrategier?

Schedule

  • Opening Date

  • Applications open

  • Applications close

  • Deadline Date

Hvad er udgangspunkt/problemstilling/behov?

De industrialiseringsprocesser, der har bidraget til den nuværende klimakrise, har skabt mangel på biodiversitet. Pres på biodiversiteten kan være fysisk (f.eks. habitatændringer og fragmentering gennem ændringer i arealanvendelse og havbrug, og ændringer i landdækning, overudnyttelse af naturressourcer), kemisk (giftig forurening, forsuring, olieudslip, anden forurening fra menneskelige aktiviteter ) eller biologisk (f.eks. ændring af populationsdynamik og artsstruktur gennem invasive fremmede arter eller kommerciel brug af dyrelivsressourcer) (OECD, 2023). Det er nu underforstået, at mangel på biologisk mangfoldighed gør økosystemer sårbare og i nogle tilfælde uholdbare.


Hvordan kan biodiversitet fremmes gennem designstrategier? Hvordan kan teknologiske processer eller tilgange bliver til kreative indgreb i at skabe biodiversitet?

For Hvem er dette et problem?

Manglen på biodiversitet er et globalt problem, der påvirker alle, men ikke på samme måde og ikke på samme tid eller i samme hastighed. For eksempel, hvor man bor, og den socioøkonomiske gruppe, man tilhører, ændrer den kortsigtede effekt af mangel på biodiversitet radikalt.


Med hvilken teorier kan problemet belyses?

·     Interaktioner mellem organismer og miljø

·     Økologisk niche teori

·     Posthumanisme

·     Bæredygtigt design

Hvordan kan en løsning designes?

·     brug af Fablab, Biofablab

·     Iterativ designproces

·     Tidslinjestyring og storyboard-baseret planlægning

·     3D-print (også muligt med organiske materialer, såsom svamp, tang, osv.)

·     Perma- og akvakultur


Hvad kan den løsning være - resultat, designforslag, prototype?

·     Insekthotel

·     Frøbank

·     Terrarium

·     Interaktiv naturguide

·     ”Grøn” overlevelseskit (tænk ”prepping” strategier for klimaændringer)

·     Simulator for klimaændringer

·     (alle ovenstående kan kombinere digitale og analoge strategier)Applications are closed.

Files

No files uploaded

Open For
  • Students

Offerings
  • Mentorship

  • Co-mentoring

Contact person
Co-mentors

Your AI Matches

To navigate
Press Enter to select