LIDT OM ALT - Projektstøtte til et vidensformidlende podcastprojekt i øjenhøjde

LIDT OM ALT - Projektstøtte til et vidensformidlende podcastprojekt i øjenhøjde

Schedule

  • Applications open

  • Applications close

Projektforslag: "Lidt om alt" podcastserie

Baggrund:

Mathias Stiig Broby Petersen, en 24-årig RUC-studerende med en solid erfaring inden for podcastproduktion, både under eget medie "Bare Snak" og under Roskilde Universitets podcastkanal RUCLYD. Han har udviklet en dyb forståelse for videnskabelig formidling med succesfulde projekter som "Tusinde og To Valg" og "Verden ifølge RUC".

Inspiration:

Drevet af nysgerrighed og respekt for naturvidenskab og teknologi samt inspireret af værker som Bill Bryson's 'En kort historie om næsten alting' og Århus Universitets ‘Tænkepauser’. Desuden er de dygtige forskere på RUC en konstant inspirationskilde.

Formål:

"Lidt om alt" sigter mod at gøre naturvidenskabelige og tekniske fag mere tilgængelige for den almene befolkning, uden at skære hjørner af kvaliteten. Med en dybdegående, skarp og velforberedt tilgang ønsker Mathias at bringe videnskaben ned på jorden og ind i hverdagen.

Vinkel:

Som en ung, almene studerende uden en specifik baggrund i naturvidenskab eller teknologi, vil Mathias tilbyde et friskt perspektiv, som taler til og engagerer den yngre generation.

Idé:

Serien vil bestå af korte, letfordøjelige episoder, hvor Mathias taler med forskere, giver indsigt i deres arbejde og formidler relevansen af deres forskning i dagligdagen.

Struktur:

Introduktion (30 sek): Præsentation af gæsten og emnet.

Redegørelse (3 min): Kort beskrivelse af episodens emne.

Gennemgang (4 min): Dykket ned i emnets karakteristika.

Relevans i dagligdagen (6,5 min): Hvordan emnet påvirker og er relevant for dagligdagen.

Afrunding (1 min): Opsamling og intro til næste episode.

Arbejdsplan:

Fra januar 2024 starter projektet med anskaffelse af nødvendigt udstyr og forberedelse af emner. Samtidig vil Mathias trække på sine RUC-forbindelser for at finde relevante forskere at interviewe.

Testimonial fra RUC-forsker:

"Mathias' professionelle tilgang, grundige forberedelse og naturlige interviewstil gør ham til en fremragende formidler af naturvidenskab og teknologi."

Med denne tilgang og støttet af RUC, er "Lidt om alt" godt positioneret til at fylde et hul i formidlingen af naturvidenskabelig viden til den unge generation.

Interesseret i at bidrage?

Interesserede kan kontakte Mathias for at deltage i projektet, give feedback eller foreslå emner til fremtidige episoder.

Applications are closed.

Contact person
Co-mentors

Your AI Matches

To navigate
Press Enter to select