Læringspåvirkning: ChatGPT og lignende værktøjer

Læringspåvirkning: ChatGPT og lignende værktøjer

Schedule

  • Applications open

  • Applications close

Problemfelt

Værktøjer som ChatGPT tilbyder detaljerede skriftlige svar på snart sagt ethvert spørgsmål. Svarene er gode nok til, at ChatGPT for eksempel har bestået den amerikanske bar exam for advokater (link), fået et 7-tal i en universitetsopgave indenfor natural language processing (link) og bestået den danske indfødsretsprøve (link). Anvendelsesmulighederne synes at være mange, men indenfor undervisning rejser disse værktøjer også mange spørgsmål om hvordan de påvirker læring og kan bruges/misbruges i forbindelse med eksamen. Vi mangler i den grad svar på disse spørgsmål, både med hensyn til praksis og erfaring med at bruge disse værktøjer og med hensyn til regler. Et projekt kunne søge svar på det ene af disse spørgsmål eller på dem begge.

Problemformulering eller arbejdsspørgsmål

  • Hvordan bruger studerende disse værktøjer?
  • Hvordan regulerer undervisningsinstitutioner deres brug? 
  • Hvilke bekymringer eller etiske spørgsmål rejser disse værktøjer i forhold til akademisk integritet og plagiat?
  • Hvordan kan undervisningsinstitutioner finde en balance mellem at udnytte disse værktøjer og undgå misbrug?

For hvem er det et problem?

  • Dette problemfelt berører undervisningsinstitutioner fra folkeskole til universitet. Såvel undervisere som studerende efterspørger større klarhed om hvad de kan, hvad de må og hvad de ikke må.

Metodiske tilgange

Studerendes brug kunne for eksempel undersøges gennem et spørgeskema eller et casestudie på et gymnasium. Aarhus Universitet har ret udførlige retningslinjer for brug af værktøjer som ChatGPT i undervisningen (link); de kunne analyseres og sammenlignes med retningslinjer fra andre undervisningsinstitutioner. Diskussionsmulighederne inkluderer værktøjernes demokratiserende effekt. For eksempel oplever nogle ordblinde at de med hjælp fra disse værktøjer kan udtrykke deres tanker på skrift på lige fod med andre. En anden diskussionsmulighed handler om hvad undervisning skal lære de studerende, hvis disse værktøjer automatiserer fremstillingen af redegørelser. Måske skal fokus i undervisningen flyttes fra fremstilling af redegørelser til anvendelse af dem, men hvad vil det konkret sige? 

Applications are closed.

Contact person
Co-mentors

Your AI Matches

To navigate
Press Enter to select