Skal Telefoner Bort under Undervisning?

Skal Telefoner Bort under Undervisning?

Schedule

 • Applications open

 • Applications close

Problemfelt

Lærere på alle niveauer i undervisningssystemet oplever at det er umuligt at konkurrere med sociale medier og deres stadige strøm af opdateringer. De studerende oplever, for deres del, at det er en integreret del af et moderne liv at være på sociale medier og at deres omgivelser ofte forventer hurtige svar på opdateringer. Nogle efterskoler, gymnasier og lignende eksperimenterer med, at eleverne skal aflevere deres telefoner ved undervisningens start, fordi de ellers forstyrrer så meget, at det går ud over både den faglige indlæring og det sociale miljø i klassen. 

Problemformulering eller arbejdsspørgsmål

 • Hvordan påvirker telefoner undervisningens kvalitet og elevernes engagement? Bør skoler overveje at begrænse eller forbyde telefonbrug i klassen for at forbedre læringsmiljøet?

Mulige arbejdsspørgsmål:

 • Hvordan påvirker telefoner elevernes fokus og deltageraktivitet i undervisningen?
 • Hvordan oplever undervisere forstyrrelser på grund af telefonbrug, og hvordan påvirker det deres undervisningsmetoder?
 • Hvordan påvirkes studerende, der ikke selv bruger deres telefon i klassen, af at andre gør?
 • Hvad siger forskningen om konsekvenserne af telefonbrug for kvaliteten af undervisning og læring?

For hvem er det et problem?

Et projekt, der følger et sådant eksperiment og samler op på erfaringerne, vil være nyttigt for både den konkrete skole og andre undervisningsinstitutioner der overvejer lignende initiativer. Det er et problem studerende og undervisere dagligt står i på efterskoler, gymnasier, universiteter osv.

Metodiske tilgange

 • Sammenligne jeres resultater med resultater og erfaringer fra andre undersøgelser af brug eller forbud mod brug af telefoner i undervisningen. Der findes både tidligere danske (link) og internationale studier (link).
 • Overveje om et forbud mod telefoner i undervisningen kan og bør udvides til et forbud mod computere. Det har for eksempel været forsøgt af Shirky (link) og diskuteret med studerende i et mindre studie på Københavns Universitet (link).
 • Analysere konsekvenserne for den faglige indlæring ud fra den righoldige litteratur om hvor gode/dårlige vi er til multitasking. Denne litteratur giver et grundlag for at vurdere argumenter som: ’Jeg kan godt følge med i undervisningen selvom jeg tjekker min telefon en gang imellem.’
 • Diskutere hvordan vores præsentation af os selv på sociale medier er mere iscenesat end vores opførsel i det sociale liv i klassen. En sådan diskussion kunne for eksempel baseres på begreberne i Goffmans bog ’The presentation of self in everyday life(link). 
Apply now

Applications close 3 months from now - Wednesday, 25th of September 2024

Open For
 • Students

Special requirements

HUMTEK 3. semster 2023

Offerings
 • Mentorship

SDGs
Contact person
Co-mentors

Your AI Matches

To navigate
Press Enter to select